|  OM ZIZ  | |  KOMPETENS  | |  PROJEKT  |
|  BYGG  | |  PREFAB  | |  SPECIELLA  | |  KUNDER  |
Udda Byggprojekt
Akademiska Hus, Kv Tre Vapen, Dramatiska Institutet, Valhallavägen Stockholm.

Dramatiska Institutet, Ljudväggar, Teaterstål (gångbryggor, rår och telfrar mm) upphängda i fjädrar mht ljud extrema ljudkrav.

Upplands-Brohus
Bro Centrum, Produktionshandlingar, Ark-, Konstr-, Mark-ritningar i samarbete med skissande arkitekter på Arken Arkitekter AB, -93

Jacob Zeilon Arktekt AB
Lowe Brindfors Annonsbyrå AB, nya lokaler i gamla spårvägshallarna, Stockholm, Konstruktioner för invändiga glashuset -97

Moegelins Arkitektkontor, Nacka
Kv Rökpipan, Stockholm, äldrebostäder, 35 lägenheter, Arkitektritningar -92

Engsholm Slott AB
Ny sjöbastu/konferansanläggning (180 m2+bryggor) i exklusiv design i strandlinjen med torvtak mm -97

Zeilon & Partner AB
- Volvo Experience
- Volvo SCAS Beijing China
- Volvo Monter

Wilhelmsson Arkitekter AB
SAAB Exhibition

Västanfors Industrier AB
Cementlager Cap Verde, Capverde-Öarna -96

SAFREMA AB
Biodynamiska komposteringsanläggningar 91-92

VA projekt
ZIZ har projekterat ett antal reningsverk, avloppsverk och andra VA-anläggningar
Läs mer …….

Båtprojekt
Marinteknik, Öregrund
Produktionshandlingar till inredning av 143 fots lyxyachten Lambda Mar 91-92

SailMark AB / Peder Silvferhjelm
Medverkan i koncept till världens största kappseglingsracer - The Winning Edge Campaign. En tvåmastad segelbåt med en längd på drygt 180 fot (55 meter) rigghöjd på ca 50 meter. En planande jolle på 100 ton.

Älgudden AB, Bob Erixon
Diverse ombyggnader av Europolitan (fd Very Bright maxirater, 80-fots tävlingssegelbåt) inredning, datorsystem mm -97


Marina konstruktioner
ZIZ AB har projekterat ett antal större bryggor i Stockholms skärgård tillsammans med Nils-Åke Kadeby.
Läs mer …….

Villor som utmärker sig
Tomas Eriksson Arkitekt AB
Älgudden 57:6, Villa Erixon, Nybyggnad bostadshus (440 m2) i exklusiv design med bågtak, altaner, terasser, polhus mm. -97

Jacob Zeilon Arktekt AB
Sportsstuga Åre-Svedje, Fritidshus med speciell design, galvaniserade tak och sockelbeklädnader mm -96


Udda Prefabprojekt
SIAB/SBuf
Blandprefab, rapport om modernt prefabbyggande (World Trade Center, Globen, Nya Knutpunkten, SkyCity) -92 (CL)

Strängbetong AB
- Kamerahus i prefab betong till MPR, Kamera för
   Neutronforskning, Uppsala&England -96
- Radiation shield, Skåp i Prefab betong som strålskydd (37 ton)


Lättbalkonger
På omkring 500 fastigheter har vi projekterat balkonger i Stockholms stad
Läs mer …….

Utredning och åtgärdsförslag av gårdsbjälklag
Vi på ZIZ AB har erfarenhet av att utvärdera och kontrolldimensionera äldre gårdsbjälklag.

Kv Fällan 2
Kv Piskan 13
Kv Plogen 13
Kv Stolmakaren 13
Kv Spiken 9
Kv Kejsarkronan 4
Kv Rudan mindre

Läs mer …….

Reparationer av stommar med AluminatCement
Kv Fällan 2, Hornsgatan, Stockholm. -04
Förstärkning pelare av Aluminat cement
Vid en rutinkontroll uppdagades rostig armering på en pelare i källaren. En vaken byggkonsult vid namn Mats Jönis misstänker Aluminat och skickade prover från pelaren till CBI. CBI bekräftar Aluminatcement och ZIZ AB får uppdraget att lösa problemet.

Läs mer …….

Balkongreparationer
Åren sliter mycket på utsatta konstruktioner som balkonger, p-hus mm.
I samband med reparation av balkonger vill ofta fastighetsägaren förlänga dessa.
ZIZ AB har projekterat betongreparationer åt bl.a. Simtuna Bygg & Betongteknik AB under lång tid.
Här är ett axplock projekt med Simtuna AB som vår beställare:

Läs mer …….

Designprojekt
Nola Industrier AB
- Stapelbar Soffa -00
- Utveckling samt tillverkningsritningar av papperskorg i stål för
   offentlig miljö -94
- Dimensionering av stomsmide till miljöstationer för
   avfallsbehållare (Sellbergs) -93
- Formmallar för avgjutning av Urna -94
- Tillverkningsritningar för Askopp i stål för offentlig miljö -95
- Utveckling av Papperskorgar, Skärmtak för cyklar,
   Fundamet för Skärmtak mm -96

ScandiaConsult
- Shell, CAD-ritningar för färgsättning och layout av nya
   bensinpumpar -94


IT-projekt
- Upphandling och installation av CAD-stationer med
   programvara för utsättning, utbildning av personal på
   arbetsplatserna, SträngBetong AB -95
- IT ProCare, DataBas-Administration,
   Sweco Projektledning AB -97
- Käppala 2001 CAD-Samordning och driftning av lagringsserver
   och databas 98-01
- Proffs Tunnplåtsprogram (takplåt samt Z-balk), handläggning
   och specning. Påbörjades av CL, slutfördes av ZIZ. 00-03


--------------------------------------------------------------

Tidigare speciella projekt, innan vi var ZIZ AB

Betongelementföreningen
- Projektledare för tre häften ingående
   i Betongelementhandboken -85 (CL)
SIAB/SBuf
- KF, via Bergs Arkitekter, Stockholm
- Nytt Skyltsystem till OBS-Interiör (METC) -87 (AH)
SJ, via Bergs Arkitekter, Stockholm
- Nytt skyltsystem och väderskydd till alla stationer,
   Konstruktionslösningar -87 (AH)
Skogsägareförening i Särna
- Hängbro över Dalälven, Särna i trä med ca 100 m
   spännvidd ,konstruktionsberäkningar -86 (AH)
Luxor, Motala
- Antennstativ, NORDSAT-projektet -78 (AH)
Skanska StålTeknik AB
- Nya Knutpunkten Helsingborg, (Färjeterminalen)
   Dimensionering och tillverkningsritningar av stålet till stommen
   (CL, TW) 88-90
STORA, Kopparberg
- Förslag till hängtak över Gruvhålet till Storas stämma
   (jubileet) -86 (AH)
Försäkringsbolag (Flera)
- Skadeutredningar bl.a. vind-dynamiska skadepåverkningar på
   lätta hus, Växthus, svinstallar, där datoranalyser gjorts för
   bedömning av orsak, mm 80-89 (AH)
Sollentuna Kommun
- Broar (CL)
Södertälje Renhållnings AB
- Avfallskvarnbyggnad -78 (CL)
- Näthängtak över soptipp -88 (CL)
Halmstad kommun
- Förslagsritning, Bro över Nissan, Nissa Ström -87 (TW)
Fortifikationsförvaltningen
- Viggenhangarer -80 (CL)
- Krigsbro, beräkningar för förhöjd last -82 (AH)
- Tre Vapen, ombyggnad -89 (TW)
ZIZ AB Konstruerar
© ZIZ AB 2005