Återgå till ZIZ startsida |  OM ZIZ  | |  KOMPETENS  | |  PROJEKT  | |  KONTAKT  |
|  BYGG  | |  PREFAB  | |  SPECIELLA  | |  KUNDER  |
Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i innerstan, med kranskommuner, har problem med bärigheten på deras gårdsbjälklag.
Det är kanske inte så konstigt när många av dessa gårdskonstruktioner befunnit sig i en armerings- och stålbalks-aggressiv miljö i omkring 100 år.
Många gårdar belastas av stora blomsterarrangemang med jord-lådor som väger runt 1 ton/m2. Många gårdar är omlagda med fler lager tätskikt som vardera väger 75 kg/m2. Troligtvis är din gamla gård dimensionerad för 300 kg/m2 enligt den dåvarande normen, idag gäller 400 kg/m2 (detta är laster utöver egentyngder).

Att utföra en statusbestämning av ett gårdsbjälklag är svårt.
Du står på gården och undrar vad som finns under ytbeläggningen.
Efter det så går du ned i källaren och tittar upp i taket och undrar vad som finns ovanför de gamla stickvalven.

Hur mycket väger bjälklaget ???
Är stålbalkarna sönderrostade ???
Kan man täta bjälklaget med ett nytt lager asfalt ???
Kort sagt: Håller den gamla gårdskonstruktionen för
dessa laster ???
Frågorna är många och det är svårt att få ett bra svar !!!

Vi på ZIZ AB har erfarenhet av att utvärdera och kontrolldimensionera äldre gårdsbjälklag.
Efter detta ger vi dig ett eller ett par alternativ med kostnadsuppskattning och kommentarer.
Vi kan även rekommendera projektledare för en ev. upphandling.

Lite info:
  • Vissa äldre fyllnadsmaterial, t.ex. vissa Koksaskor, innehåller svavelföreningar som är mycket korrosionsaggressiva mot stål.
  • Ett bjälklag kan mycket väl vara pålagt 2-3 ggr (–90mm högre / -200 kg tyngre /m2).
  • Om man förstärker en rostad balk innan den rostat för mycket, kan man spara stora pengar.
  • Ett regelbundet underhåll av tätskiktet förlänger livslängden på ett gårdbjälklag avsevärt.
  • Att totalrenovera ett gårdsbjälklag kostar omkring 10-15.000 kr/m2. Den stora spännvidden i priset beror på variabler som åtkomst och vad det är för lokaler under gården. Men ofta finns det alternativa och billigare lösningar att tillgå.
Tillbaka
ZIZ AB Konstruerar
ZIZ AB
Hammarby Fabriksväg 19, 120 33 Stockholm Tel: 08 653 05 51 Fax: 08 651 72 70 Mail:
info@ziz.se
© ZIZ AB 2005 webmaster