Återgå till ZIZ startsida |  OM ZIZ  | |  KOMPETENS  | |  PROJEKT  |
|  VERKSAMHET  | |  KVALITET  | |  MILJÖ  |
ZIZ AB skall engagerat arbeta för en bättre miljö, där kundens krav på materialval-miljö, funktion, pris och kvalitet är hörnstenarna.

ZIZ AB skall:
  • Projektera så att kunden sparar energi och råvaror i produktionsprocessen, samt minskar utsläpp för att minimera miljöbelastningen på naturen.
  • Planera och utveckla produktionsprocessen mot en helhetssyn avseende återvinning, återanvändning och återbruk samt slutlig deponering av material.
  • Förvissa sig om att leverantörers och underentreprenörers förfaranden på miljöområdet kan förenas med ZIZ policy och mål.
  • Ständigt förbättra miljöarbetet.
  • Uppfylla alla relevanta miljölagar och krav.
  • Uppfylla beställares mål.
  • Som minimum uppfylla beställares uppsatta miljökrav.
  • Miljöstyra och miljösäkra enligt varje projekts miljöplan.
Alla material som föreskrivs på handlingar identifieras genom kontroll mot Kemikalieinspektionens Observationslista respektive Begränsningslista, samt i förekommande fall mot beställarens interna begränsningslistor. Miljökritiska material kontrolleras dels som en egen kontrollkolumn i Egenkontrollsystemet, och i många uppdrag i separat Miljövarudeklaration.

Enligt 2 kap 6§ Miljöbalken skall alla och envar undvika att föreskriva sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön. ZIZ mål skall inte bara vara att undvika dessa material, utan skall i sin projektering inte föreskriva sådana material alls.


ZIZ AB Konstruerar
© ZIZ AB 2005