Återgå till ZIZ startsida |  OM ZIZ  | |  KOMPETENS  | |  PROJEKT  |
|  VERKSAMHET  | |  KVALITET  | |  MILJÖ  |
Kvalitet
Det är av största vikt att ZIZ ABs produkter och tjänster överensstämmer med beställarens/brukarens krav/behov.
ZIZ AB kvalitet står för kvalitet på såväl produkter som hela vårt agerande. Det är alla anställdas angelägenhet och innebär ett personligt åtagande för var och en.

Vi ska alltså sträva efter att:
  • erbjuda produkter och tjänster som motsvarar våra beställare krav och förväntningar
  • upprätta enkla samarbetsformer och klara ansvarsgränser med alla berörda parter
  • göra rätt från början i allt arbete
  • leverera rätt kvalitet i rätt tid så att varje åtagande blir en god referens.


ZIZ AB Konstruerar
© ZIZ AB 2005