Återgå till ZIZ startsida |  OM ZIZ  | |  KOMPETENS  | |  PROJEKT  |
|  KONSTRUKTION  | |  IT/SÄKERHET  | |  SAMARBETSPARTNER  |
CAD-samordning
I ett flertal projekt har ZIZ AB haft förtroendet att CAD-samordna övriga konsulters handlingar. Vi har även utbildat entreprenörers utsättare i AutoCad och AutoCad relaterade utsättningsprogram.

Syftet med CAD- och Dokumentsamordning är att i detalj beskriva arbetsrutiner och informationsstruktur för CAD- och Dokumetrelaterad information i projektet och utgöra stöd för den dagliga informationshanteringen.

Vi verkar dessutom för att få ut CAD-tekniken till byggarbetsplatsen, eftersom vi är övertygade om att det höjer kvaliteten och säkerheten i utförande.

IT-Säkerhet

Våra kunder ska alltid känna sig trygga på att deras pågående och avslutade projekt är i goda och säkra händer.

ZIZ AB har lång och dokumenterad erfarenhet av nätverk och säkerhet. Vi uppdaterar alltid våra program och produkter med de senaste säkerhets-patcherna. Vi gör fullständig backup av program och projekthandlingar varje natt. Nattens band placeras på annan ort för att säkerställa vid en ev. brand eller inbrott. Vårt arkiveringssystem gör att vi utan större ingrepp kan hämta projekt-data mycket långt bak i tiden.


ZIZ AB Konstruerar
© ZIZ AB 2005