artikel ur: Arkitektur 1-2006    foto: Åke E:son Lindman
Läs även "Gamla rön och nya sanningar", inledande artikel om kontorsinteriörer

Pfizer Stockholm Arkitekt: Murman Arkitekter

När läkemedelsjätten Pfizer skulle samla 650 personer i ett nytt huvudkontor var ledorden "mänskligt"och "varmt". Mycket trä och mycket färg blev en viktig del av arkitektens repertoar.

"Humanity" and "warmth" were the watchwords when Pfizer, the pharmaceutical giant, set about gathering 650 people into a new head office. Plenty of wood and lots of colour proved to be an important part of the architect's repertoire.

mötesrum

Ovan: Mötesrum i ett av landskapen, som fått varierande färgställningar i olika delar av huset.

Nedan: Exteriören med fasad av betongelement och solskärmar av trä.

Under: Vinterträdgården som länkar de olika våningsplanen till varandra.

Till höger: Situationsplan.

exteriör

Arkitekten beskriver: Läkemedelsbolaget Pfizers nya huvudkontor är den första kontorsetableringen i Silverdal, Sollentuna. Området, som sträcker sig från järnvägen och E4:an i väster till Edsviken i öster, är naturskönt och visionen är Den Moderna Trädgårdsstaden, vilket också stämt bra överens med Pfizers önskemål om ett mänskligt, varmt och välkomnande kontor. Vårt mål har varit att åstadkomma en byggnad som upplevs som småskalig trots sin storlek. Att huset skall ha en nordisk känsla och att naturen samspelar, och tas in i det, har också varit viktiga utgångspunkter liksom att det skall vara ett rationellt och flexibelt kontorshus och även uttrycka detta.

Genom att huset är uppdelat med indragna gårdar delas det upp i mindre volymer och får en lång fasad, vilket möjliggör att alla arbetsplatser är placerade längs fasad med dagsljus och kontakt med naturen utanför. Mot järnvägen och E4:an är det en våning högre än på entrésidan, som vetter in mot Silverdalsområdet. Utvändigt är materialen få: vit puts, socklar och murar av svart granit och träpanel av oljad kärnfuru på de indragna gårdarna och takvåningarna.

Landskapsplaneringen, av Ulf Nordfjell på Ramböll, bygger på en stiliserad svensk natur, med granitblock och tallar på de indragna gårdarna och entréplatsen, där också en vattenspegel finns. Markbeläggningen är av ljus oppdalsskiffer vilken följer med in i byggnaden på entréplanet och vinterträdgården som binder ihop entréhallen med konferens- och utbildningsavdelningen på planet under.

Interiören är lekfull med fler material, färger och mönster. Materialen är främst ek och glas. Räcken och väggpaneler har mönster inspirerade av människokroppen, utformade av konstnären Caroline Plüss. Färgsättningen, som huvudsakligen går i ljusa kulörer, är uppbyggd kring ett antal färgfamiljer som skapar variation och tillhörighet och underlättar orienteringen i huset. Starkare kulörer fungerar som signal och markerar vissa funktioner som mötesrum, postfack och pentryn.

sektion
Tvärsektion.
plan 4
Plan 4.
plan 3 Plan 3.
huvudtrappan

Huvudtrappan i anslutning till entréhallen utformad med tanke på att ge plats för spontana möten.

Think-Tank
"Think-Tank" med sittsäckar från Factory.

Den inre organisationen av kontorsvåningsplanen är enkel och tydlig. Alla arbetsplatser ligger längs fasad och har flexibla väggar och glaspartier. Överallt går det att åstadkomma enpersonsrum, storrum eller landskap. Övriga funktioner som mötesrum, kopiering och förråd är placerade i centrala mittkärnor. Den generösa huvudtrappan som leder från entrén upp i huset fungerar för spontana möten och skapar kontakt mellan våningsplanen. Kontorsmöblerna är specialritade för Pfizer och de olika avdelningarna har fått välja enheter utifrån sina behov.

På entréplanet finns, utöver kontor, personalmatsal och vaktmästeri. Eftersom Pfizer har en omfattande intern och extern utbildnings- verksamhet så finns på planet under, som ligger i souterräng, en stor konferens- och utbildnings- avdelning med hörsal och mötesrum av olika typer. Hörsalens bakre vägg kan öppnas mot vinterträdgården, som med sin uppbyggnad i gradänger utgör en förlängning av hörsalen. På detta plan finns också gym och i de mörka delarna arkiv och förråd. Under mark finns två våningsplan med garage och teknikutrymmen.

Pfizer har genom hela projektet varit en engagerad och kvalitetsmedveten beställare och varit tydliga med att de inte bara vill ha "ett" kontor, utan "vårt" kontor.

HANS MURMAN
PER SJÖBERG
WIVIAN EIDSAUNET

Utsnitt från kontorsplan.
utsnitt från kontorsplan vinterträdgård
soffgrupp i entréhallen

arbetsplatsenhet

Överst: Entréhall och vinterträdgård med specialritade soffor av Murman arkitekter och puffar från Johansson design.

Ovan till vänster: Specialritad soffgrupp i entréhallen avsedd för informella "gruppmöten".

Till vänster: Arbetsplatsenhet. Bord av Murman arkitekter med lätt svängd framkant och avskärmning. Kontorsstolar Kinnarps Plus-serie. Allmänbelysning över arbetsplatserna Fagerhults Ten Line Beta.

Nedan: Kontorslandskapet med smmanträdesrum i glasade boxar. Mötesbordet med specialritad skiva på underrede från Akaba.

FAKTA
Adress: Vetenskapsvägen 10, Sollentuna, Stockholm. Arkitekt: Murman arkitekter genom Hans Murman (ansvarig), Per Sjöberg (handläggare). Medverkande: Gustaf Wirén, Ulla Blomberg, Ingemar Hedlund, Kjell Jansson, Annika Thelaus, Lars Torell, Christina Claesson, Andreas Klesty, Taiga Koponen, Eva Köhler, Ulla Alberts. Övriga konsulter: K: ZIZ AB. V: BLAB, WSP. E: MSIB. Brand: Brandkonsulten AB. Akustik: Audio Data Lab. Storkök: Storköksbyrån AB. Byggherre: Pfizer AB. Detaljplan: Stadsbyggnadskontoret Sollentuna kommun. Entreprenadform: Totalentreprenad inkl. inredning. Byggnadsentreprenör: SKANSKA Sverige AB. Landskap: Ramböll genom Ulf Nordfjell m.fl. Inredning: Murman arkitekter genom Hans Murman (ansvarig), Wivian Eidsaunet (handläggare). Medverkande: Marie Johansson, Margreth Riesbeck, Heidi Edholm, Moulienne Giesecke. Konstnärlig utsmyckning: Caroline Plüss, Fredrika Linder. Byggnadskostnad exkl. tomt: ca 500 Mkr inkl inredning. Bruttoarea: ca 31 400 kvm, varav 12 800 i garage plan 1 och 2. Byggnadsår: 2004-05.